Kadry i płace

Przygotowanie list płac oraz ich rozliczanie w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych.
Sporządzanie płac jest kwestią delikatną i wiele firm wymaga, by usługi prowadzenia obsługi płacowej były świadczone przez firmy zewnętrzne. Powierzając FirstON SA świadczenie takich usług, Klienci zyskują gwarancję całkowitej poufności, redukcję kosztów, a w sytuacji gdy prawo w tym zakresie ulega ciągłym zmianom - obsługę przez wykwalifikowany i na bieżąco szkolony personel.

Nasze usługi obejmują:

 • rejestracja pracodawcy dla celów ubezpieczenia społecznego,
 • rejestracja dla celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników,
 • obliczanie i sporządzanie list płac pracowników etatowych,
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych (np. umowy zlecenia) i tworzenie odpowiednich list płac,
 • sporządzanie raportów miesięcznych dla pracowników (RMUA)
 • sporządzanie kalkulacji miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • przygotowywanie rocznych informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11),
 • przygotowywanie miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych,
 • terminowe dostarczanie powyższych deklaracji do ZUS,
 • kontakty z audytorami Klienta, biegłymi rewidentami, organami podatkowymi i ZUS.

W ramach obsługi kadrowej nasze usługi obejmują:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy (zgodnie z Kodeksem Pracy),
 • informowanie o konieczności aktualizacji profilaktycznych badań lekarskich,
 • informowanie o konieczności przeprowadzenia szkoleń BHP,
 • ewidencjonowanie należnych urlopów wypoczynkowych oraz innych nieobecności w pracy,
 • bieżące informowanie pracodawców o zmianach przepisów prawnych w aspekcie administrowania dokumentacją kadrową pracowników.
kod zabezpieczający wyślij
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.