Pełna księgowość

W obszarze prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej nasze usługi obejmują:

 • przygotowanie we współpracy z Klientem zakładowego planu kont spełniającego wymogi Ustawy o rachunkowości,
 • otwarcie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dokumentów dostarczonych przez Klienta,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, naliczanie amortyzacji,
 • rozliczenia inwestycji, w tym finansowanych z dotacji i kredytów a także prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej na potrzeby dotacji,
 • przygotowanie okresowych raportów grupowych zgodnie ze standardami Klienta,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości,
 • współpraca z audytorami Klienta i biegłymi rewidentami.

W ramach pełnej księgowości świadczymy również usługi w zakresie przygotowywania rozliczeń podatkowych

Polski system podatkowy nakłada obowiązek płacenia podatków w cyklu miesięcznym lub kwartalnym. Wymaga to składania w odpowiednich organach wielu zeznań podatkowych o różnych terminach wymagalności.

Nasze usługi obejmują:

 • sporządzanie kalkulacji miesięcznej/ kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych (w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa Klienta),
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie miesięcznych/ kwartalnych deklaracji VAT,
 • terminowe dostarczanie powyższych deklaracji to US,
 • przygotowanie raportów dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), Narodowego Banku Polskiego i innych niż wymienione powyżej rozliczeń i deklaracji dla organów podatkowych, jeśli są wymagane,
 • bezpośredni kontakt z organami podatkowymi.
kod zabezpieczający wyślij
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.